socsketis wallpaper full size be logo socialinis skėtis logo apvestas skėtis socsketis wallpaper full size be logo PROJEKTAS PROJEKTO KODAS NR. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0525 „BENDRADARBIAVIMAS IR INFORMACIJOS APIE
SOCIALINES PASLAUGAS SKLAIDA ROKIŠKIO MIESTE“
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir LR biudžeto lėšomis. Rokiškis iš oro
socsketis wallpaper full size be logo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija socsketis wallpaper full size be logo Europos socialinio fondo agentūra socsketis wallpaper full size be logo rokiškio miesto vietos veiklos grupė PROJEKTAS ĮGYVENDINAMAS PAGAL
ROKIŠKIO MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ 2014-2020
Projektų vadovė Ramunė Cegelskaitė-Spaičienė: "Informacijos apie socialines paslaugas prieinamumas gerina paslaugų kokybę ir žmogaus norą rūpintis savimi" Pirmininkas Irmantas Tarvydis: "Bendradarbiavimo ir partnerystės tinklas kuria naują socialinio darbo kultūrą,
kuri skatina pokyčius ir didina asmens savarankiškumą"
socsketis wallpaper full size be logo rokiškio socialinės paramos centras PROJEKTO VYKDYTOJAS:
„Socialinių paslaugų skėtis – platforma kiekvienam! Ir tam, kuris ieško paslaugos, ir tam, kuris gali jas suteikti.“
Direktorė Jolanta Paukštienė:
socsketis wallpaper full size be logo Pakruojo miesto vietos veiklos grupė „Tolerancija socialiai remtinų asmenų atžvilgiu – brandžios ir socialiai atsakingos asmenybės bruožas.
Išlikime tolerantiški, pagalbos prašantiems!“
Direktorė Vaida Šeižė:
socsketis wallpaper full size be logo Rokiškio rajono vietos veiklos grupė PROJEKTO PARTNERIS:
„Pirmoji reali pagalba žmogui - atverti jam žinojimą...“
Pirmininkė Raimonda Stankevičiūtė-Vilimienė:
socsketis wallpaper full size be logo PROJEKTO PARTNERIS:
„Socialinis skėtis“ – saugo, vienija, telkia, įkvepia! Lai jis būna jums žinių ir idėjų šaltiniu!
Vadovas Simonas Tuska:
socsketis wallpaper full size be logo Rokiškio Dekanato Caritas PROJEKTO PARTNERIS:
ROKIŠKIO DEKANATO CARITAS
„Caritas in veritate – meilė tiesoje!“
Klebonas dekanas Kun. Eimantas Novikas:
socsketis wallpaper full size be logo www.miestobendruomene.lt Lietuvos regioninė politika socsketis wallpaper full size be logo PROJEKTO KOORDINATORĖ: Sandra Gindvilienė 8 618 05878
Sandra Macijauskienė 8 626 75185
PROJEKTO VADOVĖ: Jolanta Paukštienė 8 674 07048
socialinis skėtis logo apvestas skėtis
socsketis wallpaper full size be logo 8 618 05878 8 458 31275 DĖL INFORMACIJOS SUTEIKIMO APIE RAJONE TEIKIAMAS SOCIALINES PASLAUGAS:
Jolantą Kazlauskienę ir Daivą Kilienę socialinis skėtis logo apvestas skėtis KREIPKITĖS Į SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KONSULTANTUS
socsketis wallpaper full size be logo 8 618 05878 8 458 31275 DĖL TEIKIAMŲ TARPININKAVIMO AR PALYDĖJIMO PASLAUGŲ:
Modestą Matiukaitę ir Artūrą Gervę socialinis skėtis logo apvestas skėtis KREIPKITĖS Į SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
TARPININKAVIMO SPECIALISTUS
socsketis wallpaper full size be logo 8 665 53794 DĖL KONSULTAVIMO, INFORMAVIMO IR TARPININKAVIMO JŪSŲ NAMUOSE:
Akvilę Ingaunytę socialinis skėtis logo apvestas skėtis KREIPKITĖS Į KONSULTANTĄ
socsketis wallpaper full size be logo info@socsketis.lt
socparama@rokiskiospc.lt
socialinis skėtis logo apvestas skėtis BENDRAUKIME ELEKTRONINIU PAŠTU:
socsketis wallpaper full size Socialinis skėtis favicon iphone retina
Go to Top